سرور مجازی

سرور مجازی

(Virtual Private Server (VPS یا سرور مجازی، در واقع همان ماشین مجازی می‌باشد که توسط سیستم عامل مجازی سازی ایجاد میشود. VPS امکان دسترسی ادمین و نصب نرم‌افزارهای سیستمی را فراهم میکند. با استفاده از فناوری مجازی سازی مانند Xen، VMware ESXI و یا مجازی سازهای بر پایه KVM مانند Virtualizor و با بهره گیری از سخت افزارهای قدرتمند و پیشرفته ، یک سرور فیزیکی به چندین VPS با امکانات یکسان یا متفاوت تقسیم می شود. گاهی از سرور مجازی به عنوان (Virtual Dedicated Server (VDS نیز نام می برند.

سرورهای مجازی قابل ارئه توسط رها سرور به شرح زیر می باشند:

سرور مجازی Nvme ایران

سرور مجازی Nvme آمریکا

سرور مجازی SSD ایران

سرور مجازی SSD آمریکا

سرور مجازی HDD ایران

سرور مجازی HDD آمریکا