خدمات فنی و پشتیبانی

پشتیبانی و نگهداری سرور مجازی

نصب مجدد سیستم عامل

نصب کنترل پنل دایرکت ادمین

پیکربندی داخلی سرور اعم از تنظیمات اولیه و بررسی مشکلات ابتدایی

نصب پکیج های مورد نیاز سرورهای ویندوز و لینوکس

پشتیبانی و نگهداری سرور اختصاصی

نصب مجدد سیستم عامل

نصب کنترل پنل دایرکت ادمین

پیکربندی داخلی سرور اعم از تنظیمات اولیه و بررسی مشکلات ابتدایی

نصب پکیج های مورد نیاز سرورهای ویندوز و لینوکس

نصب و پیکیربندی مجازی ساز VMware

ساخت و کانفیگ سرورهای مجازی در صورت راه اندازی مجازی ساز